ಮುಚ್ಚಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಡಿಸಿ ಬೀದರ್
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಹಾದೇವ್
  • ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರು
    ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ
  • ಚೌಖಂಡಿ ಸ್ಮಾರಕ
    ಅಷ್ಟೂರಿನ ಬಹಮನಿ ಗೋರಿಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚೌಖಂಡಿ ಸ್ಮಾರಕ
  • ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರವೇಶ
    ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ